Kosti Kejonen

Neuropsykologian erikoispsykologi (PsL)
Työterveyspsykologi (15op, asetus 708/2013)

Neuropsykologi-
palvelut.

Monipuolisesti. Lue alta lisää

Ihminen on luotu tekemään ja liikkumaan. Valitse mahdollisuuksiesi mukaan viisaasti tavoittelemisen arvoiset päämäärät. Ryhdy kulkemaan niitä kohti liikuttamalla mieltäsi ja kehoasi.

Etsitään yhdessä keinoja kulkea kohti päämäärää!

Image Description

TUTKIMUS JA KUNTOUTUS

Nuorten ja työikäisten kognitiivisen kykytason, oppimisvalmiuksien, aivovaurioiden jälkitilojen arviointi ja työkyvyn tutkimus. Ikääntymiseen liittyvien neurologisten sairauksien, muistipulmien, hahmottamisen ongelmien ja ajattelukyvyn heikentymisen arviointi yhdessä neurologin / geriatrin kanssa. Tutkimuksissa otetaan tarvittaessa kantaa ajokykyyn sekä kuntoutumisen ja tuen tarpeeseen.

Image Description

Neuropsykologinen etäkuntoutus

Neuropsykologista etäkuntoutusta koululaisille, nuorille ja aikuisille. Aiheina esim. luki, oppimisvaikeudet, muistipulmat, tarkkaamattomuus, autismikirjo, työn tai opintojen organisoinnin pulmat. Käytössä tietosuojatut ja nykyaikaiset menetelmät. Psyykkistä tukea ja ohjausta olen tehnyt mielenterveys- ja perheneuvolassa sekä ollut psykologina mukana lasten- ja nuorten sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen työryhmissä.

Image Description

Työkyky

Työkyvyn ja työhön kuntoutumisen edellytysten arviointi sisältää tietojen, taitojen, terveysrajoitteiden ja motivaatiorakenteen sekä persoonan vahvuuksien arvion. Yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin ja työprosessien kehittämisen alueella olen toiminut laatupäällikkönä keskisuuressa kuntoutuksen ja terveydenhuollon yrityksessä ja vastannut yrityksen neljän yksikön laatusertifioinnin koordinoinnista.

Neuropsykologi-
palvelut

Laajat palvelualueet.

Toimintakyvyn arvioinnit

Kognitiivisen tiedonkäsittelyn ja kyvykkyyden osa-alueiden kokonaisvaltainen arviointi. Myös osana ajokyky- tai työkyvyn arviointia.

Oppimiskyvyn arviointi

Selittämään oppimis- ja muistipulmia. Opiskeluvalmiuksien arvioinnissa.

Kuntoutuksen tukena

Aivotraumojen tutkimuksissa ja kuntoutusmahdollisuuksien arvion osana.

Ikääntyvien hoidon tukena

Osana ikä- ja neurologisten sairauksien erotusdiagnostiikkaa ja hoitoa.

Tutkimusten kulku

Neuropsykologi-
palvelut ja -tutkimukset.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa huomioidaan kognitiivisen kyvykkyysarvion osana henkilön motivaatio-, harjaantuneisuus- ja psyykkiset hyvinvointitekijät sekä mahdolliset muut kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavat neurologiset ja kehitykselliset tilat, kuten luki- ja keskittymisvaikeudet, päihdehistoria jne.

Tutkimus sisältää kykytehtäviä, hahmottamisen ja motorisen sujuvuuden arviointia sekä mielialatekijöiden, persoonan, elämänkulun ja elämäntilanteen arvioinnin suhteessa kysymyksen asetteluun.

Kykytehtävät sisältävät mm. ongelmanratkaisua, päättelyä, kielen hallintaa, keskittymisen ylläpitoa, havaitsemisen sujuvuutta ja ajattelun joustavuutta edellyttäviä suoritteita.

Tutkimuksen lopuksi tutkittavalle annetaan palaute, joka sisältää tutkimuksen perusteella tehtävät päätelmät sekä suositukset. Tutkimuksesta kirjoitetaan lausunto.

Ttutkimusta voi hyödyntää Selittämään oppimis- ja muistipulmia. Työkyvyn tai opiskeluvalmiuksien arvioinnissa. Osana neurologisten sairauksien erotusdiagnostiikkaa Osana ikääntymiseen liittyvien sairauksien toimintakykykartoitusta. Työkyvyttömyysarvioinnin osana. Ajokyky- tai oikeustoimikelpoisuus arvioinnissa. Aivotraumojen tutkimuksissa ja kuntoutusmahdollisuuksien arvion osana neuropsykiatrista arviointia tai kuntoutusta (autismipiirteet, ADD jne). Tuotan palveluita (lapsille), nuorille, työikäisille ja senioreille. toiminta-alue pääasiassa Kuopiossa, mutta myös lähialueella. Yksityiset henkilöt. Neurologin, geriatrin ja työterveyslääkärin lähetteellä tutkimuksesta saa Kela-korvauksen. Työpisteinä terveyskeskukset ja -asemat, yksityiset sairaanhoito- ja terveyspalveluita tuottavat yritykset, sosiaali- tai terveysalan kuntoutuslaitokset ja -yhteisöt sekä vakuutusyhtiöt tai heitä edustavat tai yhteistyössä olevat laitokset sekä kouluterveydenhuolto kouluterveydenhuolto ja oppilaitokset.

Postiosoite

Kysy osoitetiedot erikseen.

Puhelin

040 8304412

Jätäthän yhteydenottopyynnön tekstiviestillä
tiiviin asiakastyön vuoksi.

Email

Käytössä salattu sähköpostiviestintä.

Kysy osoite.

Potilasasiamiehenä toimii Kuopion kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies Arja Kivari (044 718 3304), Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, 70100 Kuopio; klo 9 - 11.30. Palveluiden toteuttamiseen liittyen on laadittu vuosittain päivitettävä laadunhallintasuunnitelma sekä rekisteriseloste sisältäen selosteen tietoturvasta.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).